MENÜ
Rinyamenti Hátrányos Helyzetű Emberek Egyesülete
                                                             
                                                                             Hely ahol élünk, Rinyamente 

 

Üdvözli önt a Rinyamenti Hátrányos Helyzetű Emberek Egyesülete!

 

A civil szervezet célja szerinti besorolás:
Kulturális és információs, kommunikációs tevékenység

 

 

Civil szervezetünk célja az, hogy önkéntes, önszervező cselekvések összegzésével segítse a Rinyaújlak közösség továbbfejlődését. Célja továbbá, hogy Rinyaújlak roma nemzetiségű lakói élhető környezetben, lehetőségeiket és hagyományaikat, kulturális szokásaikat lehető legnagyobb mértékben kibontakoztathassák.
Támogatni kívánjuk a község életminőségét fejlesztő programokkal (környezeti kultúra, egészségvédelem, oktatás, művelődés).
A roma lakosságot érintő önkormányzati döntések és határozatok polgári, szakmai hátterének biztosítása: az egyes feladatok ellátásával kapcsolatos elképzelésének feltárása, megoldási javaslatok felvetése és kidolgozása, részvétel a döntések előkészítésében és véleményezésében.
Rinyaújlak településén élő roma és hátrányos helyzetű családokat érintő, segítő, képviselő hatóságok, intézmények és szervezetek közötti hatékony információáramlás biztosítása e tevékenységek koordinálása, közös feladatok, szervezések.
A helyi közösség szükségleteinek megfelelően közvetíti a különböző szakmák közművelődési, egyházi intézményekkel, társadalmi szervezetekkel és elképzelések- módszerek és gyakorlatok számára.  Többféle véleményalkotást vállalt, és elemzéseket készít el és állást foglal a közösséget érintő kérdésekben. Együttműködik a szomszédos közösségekkel. Pályázatok lehetőségeivel élünk, hogy minél több lehetőségünk legyen a szervezet működésesre és céljaink megvalósítására.
Fontos, hogy a Rinyaújlaki közösség roma nemzetiségű kultúrájának és hagyományainak ápolása. Községfejlesztést meghatározott társadalmi és tárgyi környezetben végzett személyiségfejlesztő tevékenységek, melyek ösztönzik (főként) a fiatalokat, és ezzel segíti a helyi kultúra fejlesztését. Meghatározó szerep jut a hagyományőrzésnek és a népszokások felélesztésének, folytatja és bátorítja a helytörténeti kutatásokat.

 

Asztali nézet